جزئیات واحد صنفی

مشاهده جزئیات واحد صنفی 2 در رسته قطعه سازان


مشخصات واحد صنفی

نام واحد صنفی:
واحد صنفی 2
رسته کاری:
تولید و تعمیر ماشینهای هیدرولیکی صنعتی
نام و نام خانوادگی:
علی عسگری
شماره پروانه:
123
تاریخ اعتبار:
۱۳۹۸/۰۲/۱۰
مکان:
وکیل آباد دانشجو 1
تلفن:
0511231111
فکس:
0511223245

سوابق کاری


محصولات / خدمات

ردیف عنوان توضیحات تصاویر

هیچ محصول یا خدمتی به ثبت نرسیده است!