جزئیات واحد صنفی

مشاهده جزئیات در رسته


مشخصات واحد صنفی

نام واحد صنفی:
رسته کاری:
تولید و تعمیر ماشینهای هیدرولیکی صنعتی
نام و نام خانوادگی:
سعید فیروزی
شماره پروانه:
تاریخ اعتبار:
-۶۲۱/۰۱/-۷۸
مکان:
دانش اموز
تلفن:
فکس:

سوابق کاری

قالبسازی -


محصولات / خدمات

ردیف عنوان توضیحات تصاویر

هیچ محصول یا خدمتی به ثبت نرسیده است!