جزئیات واحد صنفی

مشاهده جزئیات گروه صنعتی برادران سعادتمند تهرانی در رسته قطعه سازان


مشخصات واحد صنفی

نام واحد صنفی:
گروه صنعتی برادران سعادتمند تهرانی
رسته کاری:
تولید و تعمیر ماشینهای هیدرولیکی صنعتی
نام و نام خانوادگی:
مرتضی سعادتمند تهرانی
شماره پروانه:
تاریخ اعتبار:
-۶۲۱/۰۱/-۷۸
مکان:
میدان برق
تلفن:
فکس:

سوابق کاری


محصولات / خدمات

ردیف عنوان توضیحات تصاویر
1 تولید قطعات صنعتی میدان برق